Veel maag- en darmklachten waarvoor geen medisch aanwijsbare oorzaak is, kunnen worden veroorzaakt door een verkeerde ademhaling. Iemand die verkeerd ademhaalt hapt vaak letterlijk lucht. Deze lucht gaat samen met de maagsappen opborrelen en veroorzaakt maag- en darmklachten. Bij het herstel van de ademhaling zien we deze klachten bijna altijd verdwijnen.