Stress is een steeds groter probleem aan het worden in Nederland. Iedereen wordt er (vaak ongevraagd) mee geconfronteerd. De filedruk neemt toe. De kosten van het openbaar vervoer nemen toe en de dienstregelingen verslechteren. Het gaat goed met de economie er is meer productievraag. De bedrijven willen steeds meer winst maken, reorganiseren en de onzekerheid en werkdruk nemen toe. Er is regelmatig sprake van terreurdreiging of van ernstige niet-grijpbare ziekten die een bedreiging vormen zoals de vogelgriep. Ziekte gaat vaak gepaard aan spanning: genees ik wel en kom ik van mijn klachten af? Stuk voor stuk bronnen van stress.

Bij het ontstaan van stress zien we dat het lichaam op de spanningen reageert door een veranderende ademhaling. De spieren worden vaak aangespannen en de ontspannen ademhaling verdwijnt. Dit kan leiden tot wel 200 lichamelijke en psychische klachten.

– de 50 meest voorkomende klachten staan in de klachtenlijst vermeld.

De klachten manifesteren zich meestal op het moment dat je denkt dat het beter gaat doordat je in een situatie komt waarin de stress langzaam verdwijnt.
Wij zien dat als je je ademhaling kunt controleren, je ook je stress kunt reguleren en daarmee klachten kunt voorkomen of verhelpen.