Vermoeidheid lijkt steeds vaker voor te komen, waarschijnlijk omdat we onder steeds grotere druk komen te staan. We willen veel, we moeten veel, we willen soms overal tegelijk zijn. Vermoeidheid als gevolg van te weinig nachtrust of doordat we onszelf niet de rust gunnen om even de boel de boel te laten. Noem het maar op, we hebben het allemaal wel eens. Maar wat als die vermoeidheid structureel wordt?

Door beter en gelijkmatiger te ademen zouden we van nature al een stuk rustiger worden. Net als bij tijdelijke spanning is “even tot tien tellen” een probaat middel om het lichaam weer tot rust te laten komen. Een goede ademhaling verloopt via de buikspieren. Baby’s doen dit al vanzelf, maar naarmate we ouder worden verdwijnt die buikademhaling en sluipt de borstademhaling langzaam binnen. Fout! Veel te vermoeiend!

ReventaCare kan aan de meeste klachten snel en afdoende het hoofd bieden. Dit gaat bovendien gepaard met het terugdringen van de ademhalingsfrequentie, met gemiddeld 40 procent. Rustiger ademhalen bevordert het herstel in grote mate.