In de praktijk blijkt dat de klachten meestal ontstaan tijdens of na een stressvolle periode of een plotselinge traumatische ervaring. Vooral als zo’n periode tot een eind komt en je eigenlijk verwacht uit te rusten en op te knappen, zien we het tegenovergestelde gebeuren en nemen de klachten juist toe in plaats van af. Bij ziekte zien we regelmatig dat door de spanning tijdens het ziekteproces de ademhaling verkeerd is gegaan. Hierdoor ontstaan allerlei klachten die ogenschijnlijk te maken hebben met het ziekteproces, maar feitelijk worden ze veroorzaakt door een verkeerde ademhaling die ontstaat door de spanning rondom het ziekteproces.

Ook bij zwangerschap ontstaan vaak klachten. Logisch, want dat is een stressvolle periode, waarbij de ademhaling vaak letterlijk onder druk komt te staan. En jongeren vormen eveneens een belangrijke doelgroep. Denk bijvoorbeeld aan de enorme spanningen die worden opgebouwd tijdens het gamen op de computer. Ze zitten vaak met ingehouden adem achter hun PC.

ReventaCare kan aan de meeste klachten snel en afdoende het hoofd bieden. Dit gaat bovendien gepaard met het terugdringen van de ademhalingsfrequentie, met gemiddeld 40 procent. Rustiger ademhalen bevordert het herstel in grote mate.