Het coronavirus heeft ons de laatste maanden in zijn greep. Ook met een uitvaart gaat dat even net iets dan gewend. Er mogen minder mensen aanwezig zijn. En iemand even omhelzen om elkaar te steunen, dat kan ook even niet.
Het afscheid ziet er daarom ook even iets anders uit dan we voor ogen hadden. Natuurlijk willen we wel allemaal zorgen voor een goed afscheid. Gelukkig is het meestal wel mogelijk om aan de meeste wensen te voldoen. Dit maakt het afscheid weliswaar anders, maar ook wel weer een beetje bijzonder.

Voortdurende verandering


De laatste tijd versoepelt de overheid de corona regelementen stap voor stap. En er wordt ook steeds meer mogelijk. Alleen, de richtlijnen van het RIVM dienen wel te worden opgevolgd. Maar hoe zit het eigenlijk precies met de uitvaart, en met de uitvaartverzekering?

Zo veel mogelijk als gepland


Bij vrijwel alle verzekeraars wordt geprobeerd om de uitvaartwensen zo veel mogelijk te realiseren zoals deze van te voren was uitgedacht. Op de uitvaartverzekering zelf zijn er dus vrijwel geen invloeden. Ook bij het overlijden aan de gevolgen van het coronavirus heeft dit geen invloed op de uitvaartverzekering. De normale voorwaarden worden dus zo veel als mogelijk is in acht genomen.

Wat als bepaalde diensten niet worden gebruikt?


Er is waarschijnlijk een grote kans aanwezig dat men geen gebruik maakt van alle diensten die verzekerd zijn. Hier komt vaak een bepaalde vergoeding tegenover te staan. Het vrijgekomen bedrag hoeft men echter niet te gebruiken voor een vergoeding. Het vrijgekomen bedrag kan ook worden gebruikt voor een andere dienst. Deze dienst kan wellicht de uitvaart onder de huidige omstandigheden beter mogelijk maken.

Hoe is de verzekering geregeld?


Echter hangt het er maar net vanaf welke verzekering er is afgesloten. Het kan zo zijn dat besloten is dat de verzekeraar de uitvaart regelt. In dit geval wordt meestal met de nabestaanden overlegt hoe de uitvaart in de huidige situatie moet worden aangepakt. Welke goederen en/of diensten worden er wel of niet gebruikt. En als bepaalde goederen en/of diensten niet worden benut, hoe gaat men hier mee om. Wordt het vrijgekomen bedrag ergens anders voor gebruikt, of wordt dit als vergoeding aan de nabestaanden uitgekeerd?

Een bedrag voor de nabestaanden voor het regelen van de uitvaart


Er kan ook een andere vorm verzekering zijn afgesloten. Namelijk dat na het overlijden er een bedrag aan de nabestaanden wordt uitgekeerd. Wanneer dit het geval is, dan is het natuurlijk volledig aan de nabestaanden. Je kunt dan eens goed met elkaar gaan overleggen hoe de uitvaart wordt geregeld. Wanneer er vanwege het verkleinen van de uitvaart geld overblijft, dan kan dit wellicht anders worden benut. Of het overgebleven geld kan onder de nabestaanden worden verdeeld. Meer informatie hierover kun je lezen op deze pagina over de nabestaandenverzekering.

Hoe veel personen mogen er aanwezig zijn?


Hoe veel personen er maximaal aanwezig mogen of kunnen zijn, zal moeten worden overlegd met de verzekeraar. De maatregelen veranderen uiteraard voortdurend. Dus in iedere situatie kan/moet dit anders worden geregeld.

Pin It on Pinterest