Met een CRM-systeem kunnen medische praktijken alle zaken met betrekking tot hun patiënten centraal beheren en organiseren. Omdat we het in de medische context niet over klanten hebben, maar over patiënten, zijn er speciale eisen aan CRM-software voor medische praktijken. Als het gaat om gezondheid spelen vertrouwen en patiënttevredenheid een bijzonder belangrijke rol.

Dagelijks moeten tientallen patiënten behandeld en geadviseerd worden. Alle stappen moeten worden gedocumenteerd. Zonder de juiste software ondersteuning is dit een volledig onmogelijke taak. Met de juiste CRM-software voor medische praktijken veel efficiënter en patiëntgerichter werken.

CRM-systemen in medische praktijken

De betekenis van customer relationship management is dat het systeem bedrijven de mogelijkheid biedt  om al hun inspanningen en maatregelen gericht op het behouden van klanten in één applicatie te centraliseren. In de gezondheidszorg staat de patiënt centraal in de ondernemers inspanningen. Dit moet de best mogelijke behandeling en advies bieden.

Hiervoor wordt voor elke patiënt een apart patiëntendossier bijgehouden, waarin alle gegevens over deze patiënt worden gebundeld. Naast contactgegevens en afspraken worden hier ook gevoelige gezondheidsgegevens opgeslagen, wat een speciale bescherming van deze bestanden met zich meebrengt. De CRM-software vereenvoudigt de administratieve rompslomp tot een minimum en creëert zo meer tijd voor de zorg voor patiënten.

Om de voordelen van een CRM-pakket echter volledig te benutten, moet de software passen bij uw eigen praktijk. Met standaard CRM-software kunnen medische praktijken slechts zeer ontoereikend aan hun specifieke eisen voldoen. Het vereist eerder een speciaal CRM voor de gezondheidszorg dat speciaal is ontwikkeld voor de zorgsector.

Voordelen van een Healthcare CRM

Laten we eens kijken naar de speciale kenmerken van een CRM-software die speciaal is ontwikkeld voor medische praktijken en ook de verschillen met conventionele CRM-toepassingen verduidelijken. Ook willen we de individuele voordelen van een CRM-systeem in de praktijk uitwerken en laten zien hoe het het dagelijkse werk aanzienlijk vereenvoudigt en zo meer tijd creëert voor het eigenlijke werk. Voor een CRM systemen top 10 van medische software kunt u terecht op crmoverzicht.nl.

Patiëntenbeheer

De patiënt management module is gericht op het centraal en uniform beheren en organiseren van alle patiëntgegevens en -informatie. Voor elke patiënt wordt een digitaal dossier bijgehouden, waarin alle informatie over behandelingen, recepten, documenten of afspraken staat.

Afspraken kunnen bijvoorbeeld snel en eenvoudig worden toegewezen. Het systeem synchroniseert alle agenda’s en zoekt automatisch naar vrije capaciteiten wanneer daarom wordt gevraagd. U kunt ook direct zoeken naar vervolgafspraken.

Het systeem kan ook automatisch bijbehorende afspraakherinneringen naar de patiënt sturen. Voor dit doel kunnen de voorkeurskanalen van de patiënten gemakkelijk worden opgeslagen en wordt hij per sms, post of telefoon herinnerd aan zijn volgende afspraken.

Elektronische voorschriften

Recepten kunnen rechtstreeks elektronisch vanuit het CRM naar de betreffende apotheek worden verzonden. Deze worden vervolgens op een wettelijk conforme manier gearchiveerd, zodat het op elk moment mogelijk is om te volgen welke patiënt welk medicijn in welke dosis en op welk tijdstip heeft gekregen.

Patiënten kunnen er ook aan worden herinnerd om de medicatie in te nemen, bijvoorbeeld via geautomatiseerde sms. Hetzelfde geldt als er een nieuw recept moet worden afgegeven. De patiënt kan hier dan automatisch aan herinnerd worden en indien nodig kan er een nieuwe afspraak worden gemaakt. Dit verbetert de dienstverlening enorm en zorgt voor een duurzame patiënttevredenheid.

Chatbot voor directe communicatie

Patiënten kunnen ook contact opnemen met een chatbot voor ad hoc vragen. Dit wordt beheerd via het CRM-systeem en kan informatie geven over gratis afspraken, openingstijden of specifieke gezondheidsvragen. Hierdoor kunnen patiënten zelfs buiten kantooruren communiceren met het kantoor van de arts.

Voor vragen die open blijven staan, kan een bijbehorend ticket worden aangemaakt. Hierdoor kan de dienst contact opnemen met de patiënt zodra deze het werk hervat. Dit zorgt ervoor dat er geen verzoeken meer verloren gaan en de communicatie enorm wordt verbeterd.

Rekruteren met CRM

Het vinden van medisch personeel is vaak erg moeilijk. Vacatures moeten zichtbaar zijn op alle gangbare platformen en binnenkomende sollicitaties moeten direct worden verwerkt. Met zijn verschillende functies en koppelingen zorgt het systeem ervoor dat aanbestedingen automatisch worden gemaakt en gepubliceerd op alle platformen.

Inkomende aanvragen kunnen direct worden beantwoord met een bijbehorende ontvangstbevestiging. Het systeem kan ook in de agenda’s zoeken naar open data voor sollicitatiegesprekken, waardoor het sollicitatieproces enorm wordt verkort.

Conclusie: Meer tijd voor patiënten dankzij Healthcare CRM

De administratieve rompslomp in de medische praktijk is soms enorm hoog. Dit kan snel een impact hebben op de kwaliteit van de patiëntenzorg. CRM-software gaat dit tegen. Veel administratieve processen kunnen veel efficiënter en deels geautomatiseerd worden. Wel is het belangrijk dat de software past bij uw eigen praktijk.

Met onze vergelijkingstool op www.crmoverzicht.nl heeft u de mogelijkheid om verschillende systemen op de markt direct volgens uw criteria te filteren en met elkaar te vergelijken. Hierdoor kunt u snel geschikte systemen en leveranciers vinden voor uw CRM-project. 

Pin It on Pinterest